Heb je advies nodig? Contacteer ons!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Mistinget ®
Cosyathome BV
E. Eylenboschstraat 21
1703 Schepdaal
België
BTW: BE0777869031


Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

1.Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 14 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:

a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. producten die snel kunnen bederven of verouderen.
e. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Eventuele kosten gemaakt voor verzending en/of terugzending zijn ten laste van de klant.

2. Verzenden en Retourbeleid

2.1 Hoeveel verzendkosten betaal ik?
We verzenden onze producten naar België, Nederland en Luxemburg. Kostprijs 5 euro.

2.2 Hoe weet ik of een product op voorraad is?
Bij elk product wordt vermeld of jouw product op voorraad is. Indien het artikel niet meer op voorraad is, kunnen we jouw gewenste product wel steeds voor jou bestellen. Wij proberen enkel te verkopen wat op voorraad is. 

2.3 Hoeveel tijd heb ik om mijn retourzending aan te vragen?
Je hebt 30 dagen de tijd om je product terug te sturen. 

2.4 Naar welk adres moet ik mijn pakje terugsturen?
Mistinget 
E. Eylenboschstraat 21
1703 Schepdaal

2.5 Hoe moet ik de retourzending verpakken?
Jouw retour wordt alleen aanvaard als de producten en de verpakking onbeschadigd zijn en de producten ongebruikt zijn.
Indien het product of de verpakking beschadigd is, kunnen wij het product niet opnieuw verkopen en zullen we jouw retour dus niet terugbetalen.

3.Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant. Het verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij enkele producten kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn. Stukken langer dan 1m75 worden niet geleverd en kunnen dus enkel afgehaald worden (of indien anders vermeld). De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden.

4.Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden. De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

5.Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer IBAN: BE89 0689 4334 0585
BIC: GKCCBEBB  De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

6.Waarborg

De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. De garantieperiode is standaard 2 jaar. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel. Alle teruggegeven producten moeten 100 % volledig zijn, alle originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent. 

7. Privacy Policy

Cosyathome BV respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Als geregistreerde klant, kan u uw gegevens ten allen tijden opvragen en wijzigen na login.

 
 
 
 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Gaat U hiermee akkoord? Ja Nee Meer over cookies »